Kuajiri

1HB5Y-l8S_GxbEPuybjKog

Mwenendo mzuri wa kitaaluma ndilo hitaji letu la msingi zaidi kwa mtaalamu.Jambo la msingi la maadili ya kitaaluma si kudhuru maslahi ya kampuni kwa manufaa ya kibinafsi.

Wajibu ni mzito kama neno, bila kujali cheo cha wadhifa.Ndogo ya kutosha kuwajibika kwao wenyewe, kuwajibika kwa jamii, watu wanaowajibika huzingatia matokeo ya maneno na matendo yao, tayari na uwezo wa kubeba.Kila mtu kazini atabeba jukumu lake, na ujenzi wa kampuni utakuwa thabiti.